Tuyết Sơn Phi Hồ - Ký ức 1 thời

💟💟𝐏𝐇𝐈𝐌 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐎̂̉ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐗𝐔̛𝐀💟💟💟
ĐC: 250/6 KV6, P. An Bình, Q. NInh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0916.57.47.19 (Mr. Chí) ; Website: http://www.cotrangcantho.com
🚩🚩𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́ 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣🚩🚩
𝙏𝙝𝙤̉𝙖 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪̣𝙥 𝙖̉𝙣𝙝
💟💟𝐆𝐈𝐀́ 𝐕𝐄́💟💟
🙋Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡: 20.000đ/khách
🙋𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐞̉ (𝐜𝐡𝐮̣𝐩 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢): 50.000đ/khách
🙋𝐂𝐡𝐮̣𝐩 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 (𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐨̛/𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨): 100.000đ/khách (miễn phí 01 thợ ảnh, thợ ảnh thứ 02 trở lên phụ thu 50.000đ/thợ)
💟💟𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂💟💟
👘 𝐓𝐮̛̀ 𝟏 - 𝟐 𝐛𝐨̣̂: 200.000đ/bộ (𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒐́𝒄, 𝒕𝒂̣𝒐 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒖)
👘 𝗧𝘂̛̀ 𝟯 - 𝟱 𝗯𝗼̣̂: 170.000đ/bộ (𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒐́𝒄, 𝒕𝒂̣𝒐 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒖)
👘 𝐓𝐮̛̀ 𝟔 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧: 150.000đ/bộ (𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒐́𝒄, 𝒕𝒂̣𝒐 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒖)
💟💟𝐂𝐇𝐔̣𝐏 𝐀̉𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐌💟💟
𝑪𝒉𝒐̣𝒏 𝒂̉𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒍𝒂̂́𝒚, 𝒃𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̉𝒏𝒉 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖
📸 𝑨̉𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑: 5.000đ/tấm (giao file ảnh)
📸 𝑨̉𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉𝒂 (𝒎𝒊̣𝒏 𝒅𝒂, 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒄𝒉𝒆̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕...): Phụ thu 10.000đ/tấm (giao file ảnh)
📸 𝑰𝒏 𝒂̉𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂̉ 13𝒎𝒄 𝒙 18𝒄𝒎: 15.000đ/tấm (ảnh đã chỉnh sửa)
📸 𝑰𝒏 𝒂̉𝒏𝒉 𝒍𝒆̂𝒏 𝒍𝒚: 60.000đ/ảnh/ly
📸 𝑰𝒏 𝒂̉𝒏𝒉 𝒍𝒆̂𝒏 𝒂́𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒏 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈: 80.000đ/ảnh/áo (size M trở xuống); 90.000đ/ảnh/áo (size L trở lên)
💟💟𝐏𝐇𝐈𝐌 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐎̂̉ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐗𝐔̛𝐀💟💟💟
ĐC: 250/6 KV6, P. An Bình, Q. NInh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0916.57.47.19 (Mr. Chí) ; Website: http://www.cotrangcantho.com


Đăng nhận xét

0 Nhận xét